maandag, 28 september 2020
  • Slide 1

Jeugd & Your Choice

Jeugd
Jeugdclubs & Cathechesatie

Tijdens de clubavonden combineren we een gesprek over het geloof met een gezellig samenzijn.

Kindernevendienst
Tijdens iedere kerkdienst op zondag vanaf 9.30 uur is er voor de basisschooljeugd de kindernevendienst.

Jeugddiensten
Naast de reguliere kerkdiensten organiseren wij ook speciale jeugddiensten.
Vol enthousiasme proberen we er voor te zorgen dat er elke keer weer een dienst staat met een onderwerp die de jeugd aanspreekt!

Your Choice
Your Choice is in januari 2016, na toestemming van de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente in Kollumerzwaag van start gegaan. Your Choice is opgericht door 5 enthousiaste mensen uit de gemeente. Nadat de achtste groepers de kindernevendienst hebben verlaten, bleek dat de jeugd niet meer of weinig de zondagse erediensten bezoekt en er onder de jongeren ook behoefte is om samen te zijn/ te vieren met leeftijdsgenoten. Dit heeft onder andere geleidt tot het starten van Your Choice, een tienerdienst op maat. De visie van Your Choice is om jongeren van 12-16 jaar (en ouder) die lid zijn van een kerk of juist niet op een laagdrempelige manier een dienst op maat te bieden waarbij de bijbel centraal staat. Onder leiding van Zijn Heilige Geest willen wij als instrument in Zijn Handen samen komen met jongeren en delen in het geloof om met elkaar en van elkaar te leren en te groeien.

Bij deze diensten staat de bijbel centraal, luisteren we naar elkaar, hebben we allemaal talenten, telt ieders mening en zijn we allemaal verschillend. (Math 7: 12) Deze eigenschappen staan op een flitsende banner, met een logo onder andere door de jongeren zelf ontworpen. Your Choice is ongeveer 1 x per maand op de zondagochtend van 9.30 – 10.30 uur.

Tijdens Your Choice wordt een volgorde gebruikt die elke keer weer terugkomt, dit wordt getoond op de beamer. Onderdelen zijn onder andere: - start koffie en thee, welkom, gebed, kaartjes versturen naar mensen om ons heen, uitleg thema a.d.h.v. de bijbel (preekje), alarmschijf (muziekkeuze door jongeren zelf gekozen) uitleg van de muziek door leiding Your Choice, pauze (met cake door jeugd zelf gebakken), activiteit/spel/ creatief bezig zijn, afsluiting, thema voor de volgende keer, en de jongeren krijgen een “go“ mee via app. (leuke quote/ gedicht passende bij het thema). Verder zijn we actief op facebook en wordt er via de app ook veel gedeeld.

Zoals mag blijken uit bovenstaande wordt de inzet en medewerking van de jongeren gestimuleerd en gewaardeerd. Niet alleen tijdens de “Your Choice”dienst maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld het invullen de enquete, meedenken voor een idee betreffende thema’s. De opkomst van jongeren varieert, in 2016 van start gegaan met ongeveer 20 jongeren, in 2018 bezoeken ongeveer 35 personen Your Choice. In het dorp, ook bij andere kerkelijke gemeenten, is het bekend en de jongeren komen vanuit diverse kerkelijke gemeenten. (Ned Herv, Gereformeerd, Bethel)

De voorbereiding vraagt ( soms veel) tijd. Een vergadering en dan de taken onderling verdelen. Dit loopt goed en via app en mail is er onderling veel contact. Naast de reguliere Your Choice zijn we ook op locatie geweest (clubweekend, Pinksterfeest Veenklooster), daarnaast is er ook een Your Choice Special geweest waar een getuige van de Tweede Wereldoorlog zijn verhaal kwam vertellen. Het seizoen wordt in juni/juli afgesloten met bijvoorbeeld bbq, of film (of ander idee van en door de jeugd). Uit dit alles (korte weergave van Your Choice) mag blijken dat er met veel enthousiasme, creativiteit en gezelligheid aan deze diensten gewerkt wordt. We zijn dankbaar dat God ook dit werk zegent en met ons mee gaat in voorbereiding en leiding hierin.
Eelke en Janny van der Heide, Grytsje de Boer, Janke van Slageren, Bianca Klaver