maandag, 28 september 2020
  • Slide 1

Organisatie

Kerkrentmeesters
Het college van ouderlingkerkrentmeesters bestaat uit vijf personen. Men vergadert doorgaans één
keer in de maand. Al de zakelijke activiteiten vallen onder het beheer van dit college. U kunt hierbij
o.a. denken aan financiën, pacht, kerkbalans, onderhoud gebouwen en tuinen, begraafplaats,
inboedel, het regelen van attenties en contact gemeente Kollumerland ca. De voorzitter van het
college is lid van het moderamen.

Elke zondag zijn er twee ouderlingkerkrentmeesters vertegenwoordigd in de kerkenraad; zij hebben
zitting in de dienst. In het voor- en najaar heeft men een gezamenlijk overleg met het college van
de gereformeerde kerk. Vanuit de PKN-visie worden bepaalde aanpakken op elkaar afgestemd.

Beleidsplannen

Definitief beleidsplan 2007 - 2011
Aanvullend beleidsplan 2012 - 2016
Aanvullend beleidsplan 2017 - 2020