maandag, 28 september 2020
  • Slide 1

Samen Groeien

Samen Groeien is een huiskring die in september 2016 van start is gegaan. Samen Groeien is een huiskring voor ouders met kinderen in de leeftijd van `luier tot sluier`.

Tijdens het winterseizoen wordt er ongeveer 1 x per maand een avond gevuld met diverse thema´s rondom geloofsopvoeding. Hierbij kan gedacht worden aan vertrouwen, geloven, bidden, Pasen, de Bijbel en nog vele andere onderwerpen die onder andere ook aangedragen worden door de ouders die de kring bezoeken.

De avonden bestaan uit onder andere : - welkom ( uitleg thema)- gebed – introductie , meestal middels een kort filmpje – lezing uit de bijbel, wat zegt de bijbel erover- stellingen in groepjes bespreken of middels een spel – diverse activiteiten( knutselen, bowl ( vruchten van de Geest) maken, actie schoenendoos) – afsluiting.

Uiteraard drinken we tijdens deze avonden ook koffie en thee en is er ruimte voor onderwerpen die “onder de koffie/thee” ter sprake komen.

De avonden worden door ongeveer 13 personen bezocht bij de ouders thuis, waarbij we wisselen van adres zodat soms ook partners kunnen aanschuiven.

Vanaf september 2016 zijn we gestart en kunnen tot nu toe met dankbaarheid aan God terugkijken op fijne opbouwende en open avonden. We groeien in ons geloof en ook samen groeien we met onze kinderen op de weg die we samen met God mogen gaan.

Mattie Klaver- Schotanus en Bianca Klaver- IJkema